Power BI och DAX-beräkningar

Bemästra frågespråket Data Analysis Expressions

I denna kurs lär du dig hemligheterna med frågespråket Data Analysis Expressions (DAX). Att kunna skapa egna beräkningar är centralt för att få full flexibilitet och kontroll över data, aggregeringar och filter i Power BI.

Power BI Academy ger dig Sveriges största kursutbud inom Power BI.

Knowledge is power