Avboka

Avbokning av en kurs görs genom att du snarast kontaktar oss antingen på powerbiacademy@sprybi.se eller på +46 707 34 99 49.

Avbokningsregler schemalagda kurser

Bokad schemalagd kurs kan kostnadsfritt avbokas senast 20 arbetsdagar innan kurstillfället. Vid avbokning 20–10 arbetsdagar innan kurstillfället debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning senare än 10 arbetsdagar innan kurstillfället debiteras 100% av avgiften.

Vid sjukdom erbjuds deltagaren att boka om sig till nästkommande kurstillfälle utan extra kostnad mot uppvisande av läkarintyg.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom samma företag efter samråd med Power BI Academy.

Om läraren blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kursen förbehåller sig Power BI Academy rätten att byta lärare i första hand, eller flytta tillfället till nytt datum i andra hand. Detta kommuniceras i så fall med alla deltagare så fort det är möjligt.

Avbokningsregler företagsanpassade kurser

Bokad företagsanpassad kurs kan kostnadsfritt avbokas senast 20 arbetsdagar innan kurstillfället. Vid avbokning 20–10 arbetsdagar innan kurstillfället debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning senare än 10 arbetsdagar innan kurstillfället debiteras 100% av avgiften.

Oberoende av tidpunkt för avbokningen förbehåller sig Power BI Academy rätten att debitera oundvikliga kostnader. Detta innefattar till exempel redan nedlagt arbete, ej avbokningsbara resor, beställt kursmaterial och förtäring.

Om läraren blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kursen förbehåller sig Power BI Academy rätten att byta lärare i första hand, eller flytta tillfället till nytt datum i andra hand. Detta görs i så fall i samråd med kunden så fort det är möjligt.

Avbokningsregler Power BI-introduktion (gratis)

Inga bokningsregler tillämpas. Skulle du få förhinder är du varmt välkommen att boka upp dig på ett tillfälle längre fram.