Power BI för Excelanvändare

Vi fokuserar på hur du som Excelanvändare kan nå nya höjder genom att arbeta smartare med data och rapporter i Excel. Vi går grundligt igenom de olika delarna och hur du sedan tar ditt arbete vidare i Power BI.

Power Pivot och Power Query i Excel

Med verktyg som redan är en del av Excel lär du dig att hämta data från flera olika källor samt vidare tvätta, transformera och sammanfoga relaterade data. Du lär dig också hur du modellerar data på bästa sätt och skapar relationer, sorteringar och beräkningar. Med detta kan du hantera stora datamängder och beräkningar som annars inte är möjligt i Excel.

Excel och Power BI

De data och de rapporter du förberett i Excel tar vi sedan in till Power BI. Det ger t.ex. att du får kontroll över distributionen till andra användare samt får tillgång till de rika och interaktiva visualiseringar som Power BI har att erbjuda.

Detaljerat kursinnehåll finns längre ner.

Så funkar det

Kursen löper under två dagar i våra kurslokaler i antingen Stockholm eller Göteborg, alternativt på distans. Kursen varvar teori med praktiska tillämpningar och övningsuppgifterna inspirerade av verkliga fall.

Kursmaterial

Kursmaterialet består av instuderingsmaterial, litteratur/guider, presentation, övningsdata, övningsuppgifter samt tips på vidare kunskapsinhämtning. För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen skickar vi dig instuderingsmaterial i god tid innan kursstart. Allt material som vi arbetar med under kursen kommer du att få ta med dig hem.

Diplom

Efter slutförd kurs erhåller du ett diplom som bevis på goda kunskaper och färdigheter inom Power BI.

För vem och varför?

Kursen vänder sig till dig som i dag använder Excel för rapportering i ditt arbete.

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper mer än allmän datorvana. Kunskap om hur pivottabeller fungerar är en fördel men inget krav.

Lärare med gedigen bakgrund

Samtliga lärare på Power BI Academy har gedigen erfarenhet av att lära ut Power BI. De har också mångårig praktisk erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt för olika verksamheter och miljöer.

Kursinnehåll

Följande moment kommer att behandlas under kursen:

 • Introduktion till beslutsstöd och Self-Service BI (Business Intelligence)
 • Introduktion till Power BI och hur det relaterar till Excel (likheter och skillnader)
 • Power Query i Excel – Hämta och transformera data
  • Anslut till externa datakällor så som filer, databaser, webbsidor, onlinetjänster mm
  • Skapa liveanslutningar till Datauppsättningar i Power BI-tjänsten
  • Tvätta, transformera och slå ihop data från olika källor
  • Introduktion till språket M (Power Query)
 • Power Pivot i Excel – Modellera data
  • Viktiga arkitekturella principer och riktlinjer
  • Relationer, filterriktningar och kardinalitet
  • Datatyper, format sorteringar och hierarkier
  • Introduktion till DAX-programmering
   Visualisera med KPI:er
 • Rapporter
  • Hur rapporter ”tänker” och vad händer under motorhuven
  • Skapa och formatera pivottabeller mot Power Pivot
  • Skapa och formatera pivotdiagram mot Power Pivot
  • Skapa utsnitt och tidslinjer och koppla mot flera pivottabeller och pivotdiagram
  • Tydliggör med villkorsstyrd formatering
 • Publicera
  • Visa Excelrapporter i Power BI-tjänsten (powerbi.com)
  • Importera Power Query och Power Pivot till Power BI-tjänsten för vidare rapporter i Power BI
  • Skapa enkel Power BI-rapport och dashboard mot ”Excelmodellen”

Lärare för kursen

Anna Rundstedt

Power BI-expert

Niklas Mattsson

Power BI-expert

Omdömen från deltagare

Kunskap skapar värde

Våra kunder köper Spendanalys för att kunna effektivisera sitt inköpsarbete och i samband med detta så erbjuder vi våra kunder att visualisera sina rapporter i Power BI för en tydligare kommunikation. Jag har vid flera tillfällen använt mig av Spry’s tjänster för att bland annat kvalitetssäkra våra leveranser till våra kunder och jag kan varmt rekommendera Spry för deras höga kompetens och smidiga lösningar.

Ulf Malmquist, Inköpsdesign AB

Kontakt

Stockholm

Convendums kontorshotell på Vasagatam (mitt emot centralen)

Göteborg

Convendums kontorshotell på Kungsportsavenyn 21

Frågor?